Wyszukiwarka

OLIWA Z OLIWEK EXTRA VIRGIN VIP ADAPTATION®

Cena: 198.00pln
Chwilowy brak towaru

OLIWA z OLIWEK EXTRA VIRGIN VIP ADAPTATION® - Promocja

Masa netto: 750 ml

Skład: najwyższa kategoria oliwy z oliwek uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych/ Ingredients: the highest category of olive oil obtained directly from olives and exclusively by mechanical means/ Состав: высшая категория оливкового масла, получаемого непосредственно из оливок и исключительно механическим способом.

Oliwą z Oliwek Extra Virgin VIP ADAPTATION® to najwyższej jakości oliwa uzyskana w 100% z oliwek odmiany Picual, zebranych w czasie optymalnej dojrzałości. Przestrzeganie zaś wszelkich technologicznych zasad na wszystkich etapach, od zbioru poprzez proces uzyskiwania oliwy do jej butelkowania gwarantuje zachowanie aromatu świeżości. Jej smak jest delikatny i aromatyczny z niewielkimi nutkami gorzkości, które harmonijnie współistnieją ze słodkością aromatycznych ziół.

Jakość oliwy VIP ADAPTATION® to owoc wielowiekowej tradycji i nowoczesnych Technologii.

Unikalny smak tej oliwy, to także rezultat korzystania z najwyborniejszych oliwek, dojrzewających pod słońcem i "wygłaskanych" delikatnym wiatrem znad Morza Śródziemnego.

Extra Virgin Olive Oil VIP ADAPTATION® is the highest quality oil obtained from 100% Picual variety olives, harvested at optimum maturity. And the observance of all technological principles at all stages, from harvesting through the process of obtaining the oil to its bottling, guarantees the preservation of the aroma of freshness. Its taste is delicate and aromatic with slight hints of bitterness, which harmoniously coexist with the sweetness of the aromatic herbs.

The quality of VIP ADAPTATION® oil is the fruit of centuries of tradition and modern Technology.

The unique flavour of this oil is also the result of using the finest olives, ripened under the sun and "smoothed" by the gentle breeze from the Mediterranean.

Оливковое масло экстра вирджин VIP ADAPTATION® - это масло высочайшего качества, полученное из 100% оливок сорта Picual, собранных в оптимальный период зрелости. А соблюдение всех технологических принципов на всех этапах, от сбора урожая, процесса получения масла до его розлива, гарантирует сохранение аромата свежести. Его вкус нежный и ароматный, с легкими нотками горечи, которые гармонично уживаются со сладостью ароматных трав. Качество масла VIP ADAPTATION® - это плод многовековых традиций и современных технологий.

Уникальный вкус этого масла также является результатом использования лучших оливок, созревших под солнцем и " уравновешивающихся" легким бризом со Средиземноморья.

Chronić przed światłem i ekstremalnymi temperaturami /Protect from light and extreme temperatures/Защищать от света и экстремальных температур

Wyprodukowano i zabutelkowano w Hiszpanii/Made and bottled in Spain/ Произведено и разлито в бутылки в Испании:
przez: Coop. Agraria Andaluza "San Amador"
Martos - Jaen - Espana
Sanitarny rejestr: R.S. 16.615/J.
Przygotowano na zamówienie
/Prepared to order/Приготовлено по заказу:
VIP ADAPTATION Sp. z o.o.
ul. Obowdowa 2 13-220 Rybno, Polska

 

Komentarze

Komentarz
Ocena: