Wyszukiwarka

Władysław Stanisław Rybicki
"VIP DOSTROJENIE CZYLI CO ZBAWI LUDZKOŚĆ NIE TYLKO OD PTASIEJ GRYPY"

Cena: 30.00pln
Do koszyka

Krótka informacja o książce Władysława Stanisława Rybickego:

VIP DOSTROJENIE

CZYLI

CO ZBAWI LUDZKOŚĆ NIE TYLKO OD PTASIEJ GRYPY

Niniejsza kazaka to rezultat niezwykłego lekarskiego życiorysu – od lekarza wojskowej  jednostki,  poprzez wszechstronną i samodzielną praktykę  w  różnych  rejonach Polski – do leczenia najwyższych elit tego kraju.To rezultat ponad 30-letniej  i  daleko niekonwencjonalnej lekarskiej praktyki na polu zmagania się z  najcięższymi typami ludzkiej patologii. Równocześnie stanowi ona rezultat inspirowanego i korygowanego przez to „pole” poszukiwania odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące ludzkiej egzystencji, sensu ludzkiego cierpienia, sensu istnienia chorób, itp.

Tym to sposobem książka stanowi swoistą syntezę religii, nauki i praktyki. Przy czym – co istotne – rezultat tej syntezy jest dodatkowo potwierdzony i niejako „zatwierdzony” przez szereg naukowych odkryć – i to najwyższego światowego formatu – dokonanych przez autora książki. I co ważne – odkryć znacznie wykraczających poza ramy medycyny, psychologii i religii.

Dzięki tej szczególnej syntezie syntez, autor przedstawia rewolucyjne wnioski dotyczące pozycji pojedynczego człowieka, jak i całej ludzkości we Wszechświecie.

Dowodzi między innymi, że Czas i Przestrzeń (VIP – od pierwszych liter ich nazw w języku rosyjskim: Vremia i Prostranstwo) w najdoskonalszy sposób reprezentują sobą ŹRÓDŁO WSZELKIEGO ISTNIENIA. Autor wyjaśnia Prawa Czasu i Przestrzeni (Prawa VIP) oraz characteryzuje oraz charakteryzuje Cechy Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości (CUKO). Dowodzi, że to nauka podstaw stosowania się do Praw VIP oraz przyswajanie i szkolenie CUKO, czyli VIP DOSTROJENIE stanowi cel ziemskiej egzystencji duchowej istoty wyposażonej w ciało – biologiczny wehikuł i nazywanej człowiekiem. W tym to właśnie kontekście choroby, przykre zdarzenia losowe, kataklizmy, epidemie i pandemie – z ptasią grypą włącznie – to egzekutorzy Praw VIP, a zarazem skutki skrajnego ludzkiego rozstrojenia w stosunku do nich.

Jednocześnie autor dowodzi, że człowiek wyposażony jest w doskonalony stopniowo w procesie jego biologiczno-duchowej ewolucji – oparty na kręgosłupie – system sygnałów „wczesnego ostrzegania” przed skrajnym rozstrojeniem. Dowodzi także, że jego znajomość i respektowanie pozwoliłoby nie tylko nie dopuścić do zaistnienia poważnych chorób i zdarzeń losu, ale i znacznie przedłużyć młodość i długość ludzkiego życia. Główne zarysy tego  systemu przedstawione są w niniejszej książce w postaci – opartego na kręgosłupie – BIOLOGICZNO-DUCHOWEGO KLUCZA-MODELU CZŁOWIEKA, który pozwala każdemu na dokonanie przyczynowej autodiagnozy swoich zdrowotnych i losowych problemów. Przy czym diagnoza stanowi zarazem receptę na wyjście z tych problemów.

Nie koniec na tym!

Co szczególnie intrygujące autor dowodzi, że znaczna część, bo aż 90 % cierpień i nieszczęść doświadczanych przez człowieka i ludzkość – i to na przestrzeni  prawie całej swojej historii – nie jest przez  nich  zawiniona i nie służy  ich  rozwojowi. Komu zatem, dlaczego i jak służy to niezawinione nadmierne ludzkie cierpienie? Kto, dlaczego i jak przyczynił się do przynajmniej 10-krotnego skrócenia ludzkiego życia?

Kto, dlaczego i jak przyczynił się (i dalej przyczynia) do postępującego rozstrojenia w stosunku do praw VIP zarówno pojedynczego człowieka, jak i ludzkości jako całości?  Komu służą wojny, skoro przyczynowy udział ludzkiego rozstrojenia w ich zaistnieniu wynosi tylko 20%.

A także:

Zapowiedzią i znakiem czego są aktualne światowe wydarzenia, w tym finansowy i ekonomiczny kryzys?

Do jakiego finału zmierza rozstrojona i rozstrajająca się coraz bardziej ludzkość?

Odpowiedź na te i inne pytania, a także drogi i metody wyjścia z fatalnego – jak autor dowodzi – położenia człowieka i ludzkości znajdzie Czytelnik w tej szczególnej książce.

Ludzie przebudźcie się!

− Oto główne przesłanie książki.

 

Komentarze

Komentarz
Ocena: